Biz nə edirik
Hər gün üzvlərimiz üçün daha çox çalışırıq
Lobbiçilik
Hotellərin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə təkan vermək və onlara bu işdə yardım etmək, turizmin inkişafı, davamlılıq və xarici valyuta gəlirlərini təşviq edən effektiv qaydalar və dəstəkləyici qanunları müəyyən etmək üçün hökumət orqanları ilə əməkdaşlıq etmək.
Advokatlıq
Yerli hotellərdə mövcud olan ümumi problemləri sorğu keçirərək müəyyən etmək, bununla da əhəmiyyətlilik dərəcəsinə görə məsələlərin potensial həll yollarını hazırlamaq.
Təbliğat
Satış və marketinq, əməliyyatlar və əməkdaşlıq sahələrində hotellər arasında daha məhsuldar sinerji təşviq etmək.
Təhsil
Mövcud peşə-təlim və qonaqpərvərlik və turizm üzrə ali məktəblərə nəzarət etmək, onları dəstəkləmək və təkmilləşdirmək; beynəlxalq qonaqpərvərlik məktəbləri ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində yeni təhsil standartlarının və müəssisələrinin yaradılmasına yardım etmək.
Strateji Tərəfdaşlar